Department of Cultural Affairs, Government of Kerala


J. C. Daniel Award

 

Sl.No Winner Year
1.  T. E. Vasudevan 1992
2.   Thikkurissy Sukumaran Nair 1993
3.   P. Bhaskaran 1994
4.   Abhayadev (Ayyappan Pillai) 1995
5.   A. Vincent 1996
6.   K. Raghavan 1997
7.   V. Dekshinamoorthy 1998
8.   G. Devarajan 1999
9.   M. Krishnan Nair 2000
10.   P.N. Menon 2001
11.   Dr. K.J. Yesudas 2002
12.  Madhu 2004
13.  Aranmula Ponnamma 2005
14.  Mankada Ravi Varma 2006
15.  Dr. P. Ramadas 2007
16.  D. Raveendranathan Nair 2008
17.  K.S. Sethu Madhavan 2009
18.  Navodaya Appachan (M. C. Punnose) 2010
19.   Jose Prakash 2011
20.  Sasi Kumar 2012
21.  M.T. Vasudevan Nair 2013

 


Cultural News