Department of Cultural Affairs, Government of Kerala


Bharatiya Janapith Award

Bharatiya Janapith Award is a liteary award in India institued by Santhiprasad Jain on 14th February 1964. First awarded in the year 1965 and from 1965 to 1981 the award were given for a single work  by a writer. And from 1982, the award has been given for a lifetime contribution.  

Year Awardees Language
 1965   G. Sankarakurup   Malayalam
 1966     Tarasankar Bandyopadhyay  Bengali 
 1967    K. V. Puttappa  Kannada
   Umashankar Joshi  Gujarati
 1968   Sumitrananthan Pant   Hindi
 1969     Firaq Gorakhpuri  Urdu
 1970     Dr. V. Satyanarayana  Telugu
 1971   Bishnu Dey  Bengali
 1972     Ramdhari Singh Dinkar  Hindi
 1973   D. R. Bendre  Kannada
 1974   V.S Khandekar   Marathi 
 1975   P.V. Akhilan  Tamil
 1976   Ashapoorna Devi  Bengali 
 1977  K. Sivaram Karanth  Kannada 
 1978   S.H. Vatsyayan  Hindi
 1979    B.K. Bhattacharya  Assamese
 1980    S.K. Pottekkatt  Malayalam
 1981    Amrita Pritam  Punjabi
 1982    Mahadevi Varma  Hindi
 1983   Dr. Masti Venkatesha Iyengar  Kannada 
 1984    Thakazhi Sivasankara Pillai  Malayalam 
 1985    Pannalal Patel  Gujarati
 1986    Sachidananda Routray  Oriya
 1987   V.V Shirwadkar  Marathi 
 1988    Dr. C. Narayana Reddy  Telugu 
 1989   Qurratulain Hyder  Urdu
 1990   V. K. Gokak  Kannada 
 1991    Subhas Mukhopadhyay  Bengali
 1992    Naresh Mehta  Hindi
 1993    Sitakant Mahapatra  Oriya
 1994    Dr. U. R. Ananthamurthy  Kannada 
 1995     M. T. Vasudevan Nair  Malayalam 
 1996    Mahasweta Devi  Bengali
 1997    Ali Sardar Jafri  Urdu
 1998   Girish Karnad  Kannada 
 1999  Nirmal Verma  Hindi
   Gurdial Singh  Punjabi
 2000    Indira Goswami  Assamese 
 2001    Rajendra Shah  Gujarati
 2002    D. Jayakanthan  Tamil
 2003    Vinda Karandikar  Marathi
 2004    Abdul Rehman Rahi  Kashmiri
 2005   Kunwar Narayan  Hindi
 2006   Ravindra Kelekar  Konkani
   Satya Vrat Shastri  Sanskrit
 2007   O. N. V. Kurup  Malayalam
 2008    Akhlaq Mohammed Khan 'Shahryar'  Urdu
 2009    Amar Kant  Hindi 
   Lal Shukla  Hindi
 2010   Chandrashekhara Kambara  Kannada 
 2011    Pratibha Ray  Oriya
 2012    Ravuri Bharadhwaja  Telugu 
 2013   Kedarnath Singh  Hindi
 2014   Bhalchandra Nemade  Marathi 
 2015  Raghuveer Chaudhari  Gujarati

 


Cultural News