Department of Cultural Affairs, Government of Kerala


Koothu - Kooditattam - Krishnanattam

Koothu - Kooditattam

1.    Ammannur Chachu Chakyar    1964
2.    Painkulam Narayana Chakyar    1971
3.    Painkulam Rama Chakyar    1972
4.    Subhadra Nangiyaramma    1979
5.    Irinjalakuda Narayanan Nambiar (Padakam)    1981
6.    Haripad Achuthadas (Padakam)    1982
7.    Ammannur Parameswara Chakyar    1983
8.    C.K.Krishnan Nambiar (Mizhavu)    1985
9.    Puthiyedath Mani Neelakanda Chakyar    1986
10.    K.K.Rajendran    1992
11.    P.K.Narayanan Nambiar (Mizhavu)    1993
12.    Kalamandalam Sivan Namboodiri (Koodiyattam)    1998
13.    Mani Damodara Chakyar (Chakyarkoothu)    2001
14.    P.K.G.Nambiar (Koodiyattam)    2001
15.    Kalamandalam Girija (Koodiyattam)    2001
16.    P.S.Sathidevi (Margi Sathi) (Koodiyattam)    2002
17.    Ammannur Kuttan Chakyar (Koodiyattam)    2003
18.    Venu.G.    2005
19.    Paimkulam Damodara Chakyar    2006
20.    Kalamandalam Ramachakyar (Koodiyattam)    2008
21.    Paikulam Narayana Chakyar (Koodiyattam)    2009
    (K.S.Narayanan)    
22.    Margi Madhu    2011
23.    Mani Vasudeva Chakyar    2013
24.    Usha Nangiar & V.K.K.Hariharan (Koodiyattam)    2014

Krishnanattam

1.    A.Gopalan Nair    1975
2.    V.P.Narayana Pisharody    1977
3.    K.Velayudhan Nair    1983
4.    T. P.Aravindapisharody    2012


Cultural News