ബാലസാഹിത്യം / ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി സമ്മാനം

2007 - 2012

2011 മുതല്‍ ഈ പുരസ്കാരത്തിന് 'ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി സമ്മാനം' എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു.

വര്‍ഷം  കൃതി  രചയിതാവ്
 2007   പുസ്തകക്കളികള്‍  പ്രൊഫ.എസ്.ശിവദാസ്
 2008   ചിരുതക്കുട്ടിയും മാഷും  പ്രൊഫ.കെ.പാപ്പുട്ടി
 2009   മുയല്‍ച്ചെവി  എ.വിജയന്‍
 2010  നടന്നു തീരാത്തവഴികള്‍  സുമംഗല
 2011   ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ കുട്ടികള്‍ക്ക്   കെ.രാധാകൃഷ്ണന്‍
 2012   കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിന്റെ കേരളപര്യടനം  എന്‍.പി. ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്