ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങള്‍


കൊറ്റന്‍കുളങ്ങര ചമയവിളക്ക്

തികച്ചും വ്യത്യസ്തതയാര്‍ന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊറ്റന്‍കുളങ്ങര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ കൊറ്റന്‍കുളങ്ങര ചമയവിളക്ക്. പുരുഷന്മാര്‍ ഉത്സവരാത്രിയില്‍ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെപ്പോലെ വേഷം കെട്ടി സാമ്പ്രദായിക രീതിയിലുള്ള വിളക്കുമായി വാദ്യാഘോഷത്തോടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു വരിവരിയായി പോകുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇത്. വളരെ ആകര്‍ഷകമായ ഈ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുവാനും കാണുവാനുമായി ധാരാളം ആളുകള്‍ എത്താറുണ്ട്.