ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങള്‍


ചിനക്കത്തൂര്‍പൂരം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പാലപുറത്തുള്ള ശ്രീ ചിനക്കത്തൂര്‍ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം കാഴ്ചക്കാരുടെ കണ്ണിനും കാതിനും ഒരു വലിയ വിരുന്നു തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നതിനു തര്‍ക്കമില്ല. കൊമ്പനാനകളുടെ ഘോഷയാത്രയും വിവിധ വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍കൊണ്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ തനതായ പഞ്ചവാദ്യവും, കലാരൂപങ്ങളായ വെള്ളാട്ടം, തെയ്യം, പൂതനം തിറ, കാളവേല, കുതിരവേല, ആണ്ടിവേടന്‍, കരിവേല തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കാഴ്ചക്കാര്‍ക്ക് മനോഹരമായ ഒരനുഭവമായിരിക്കും.