ആനന്ദാശ്രമം, ചങ്ങനാശ്ശേരി


കോട്ടയത്തു ചങ്ങനാശ്ശേരി ടൗണില്‍ ശ്രീ നാരായണഗുരുവിന്റെ പാദസ്പര്‍ശം കൊണ്ടു ധന്യമായ ആശ്രമം. ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്.

എത്തിച്ചേരാനുളള യാത്രാമാര്‍ഗ്ഗം


സാംസ്‌കാരിക വാർത്തകൾ