അവാര്‍ഡുകള്‍


ദല പുരസ്കാരം

അരലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ പുരസ്കാരം. കലാസാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യരംഗത്തെ സമര്‍പ്പിതവ്യക്തിത്വങ്ങളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ആദരിക്കുന്നതിനായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ പുരസ്കാരം. 1997 - 2008 
 

 വര്‍ഷം  അവാര്‍ഡ് ജേതാക്കള്‍ 
 1997   ഡോ.സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്
 1998  കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 1999  ഡോ.പി.കെ.ആര്‍.വാരിയര്‍
 2000   കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത്
 2001  കെ.മോഹനന്‍
 2002  ശബാന ആസ്മി
 2003   പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം
 2004   പ്രൊഫ.ഒ.എന്‍.വി.കുറുപ്പ്
 2005   പി.കെ.കാളന്‍
 2006   കെ.ടി.മുഹമ്മദ്
 2007  സി.വി.ശ്രീരാമന്‍
 2008  ഡോ.കെ.എന്‍.പണിക്കര്‍