കേരളീയ വാദ്യങ്ങള്‍

1. ചക്കുംകുളം അപ്പുമാരാര്‍ (മേളം) 2001
2. ചേര്‍പ്പളശ്ശേരി ശിവന്‍ (മദ്ദളം) 2001
3. എം.ശങ്കരനാരായണന്‍ (പെരുവനം കുട്ടന്‍ മാരാര്‍) (ചെണ്ട) 2002
4. കാടനാട് വി.കെ.ഗോപി (മൃദംഗം) 2003
5. ചേര്‍ത്തല എ.കെ.രാമചന്ദ്രന്‍ (മൃദംഗം) 2003
6. ചെങ്ങമനായ് അപ്പു നായര്‍ (കോമ്പു) 2004
7. ആലിപ്പറമ്പില്‍ ശിവരാമ പൊതുവാള്‍ (ചെണ്ട, ഇടയ്ക്ക) 2005
8. മാര്‍ഗി സോമദാസ് (ചെണ്ട) 2006
9. കലാമണ്ഡലം നാരായണന്‍ നമ്പീശന്‍ (മദ്ദളം) 2007
10. തൃക്കൂര്‍ രാജന്‍ (പഞ്ചവാദ്യം - മദ്ദളം) 2008
11. കല്‍പതി ബാലകൃഷ്ണന്‍ (തായമ്പക) 2009
12 .മച്ചാട് രാമകൃഷ്‌ന് നായര്‍ (കോമ്പു) 2010
13. ചെറുതാഴം ചന്ദ്രന്‍ (തായമ്പക) 2010
14. കേളത്ത് അരവിന്ദാക്ഷ മാരാര്‍ (ചെണ്ട) 2011
15. കല്യാണിനിലയം ബാബു (മദ്ദളം) 2012
16. ഇലഞ്ചിമേല്‍ കുട്ടപ്പന്‍ മാരാര്‍ (തിമില) 2012
17. കേളത്ത് കുട്ടപ്പന്‍ മാരാര്‍ (തിമില) 2012
18. കല്ലേകുളങ്ങര അച്ചുതന്‍കുട്ടി മാരാര്‍ (തായമ്പക) 2013
19. ചോറ്റാനിക്കര വിജയന്‍ മാരാര്‍ 2014