കുതിര മാളിക കൊട്ടാരംതിരുവിതാംകൂറിന്റെ മാത്രമല്ല കര്‍ണാടക സംഗീതലോകത്തിലെയും മഹാരാജാവായി വാണിരുന്ന സ്വാതിതിരുനാള്‍ രാമവര്‍മ്മ തിരുമനസ്സിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് കുതിരമാളിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊട്ടാരത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണം നടന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തു കിഴക്കേകോട്ടയില്‍ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നും അധികം ദൂരെയല്ലാതെയാണ് ഈ കൊട്ടാരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്ന പുരാവസ്തുക്കളുടെയും അപൂര്‍വ്വമായ പെയിന്റിംഗുകളുടെയും ശേഖരമുള്ള ഒരു കാഴ്ചബംഗ്ലാവു കൂടിയാണ് കുതിരമാളിക. ചാരുതയാര്‍ന്ന വാസ്തുശൈലിയില്‍ നിര്‍മ്മിതമായ ഈ ഇരുനിലസൗധത്തിനു മുന്നിലെ നവരാത്രിമണ്ഡപം സംഗീതകച്ചേരികള്‍ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥിരം വേദിയാണ്. ആധുനിക ശബ്ദ ക്രമീകരണ സംവിധാനങ്ങള്‍ പ്രചാരത്തില്‍ വരുന്നതിനുമുമ്പ് നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ മണ്ഡപത്തില്‍ ആ ധര്‍മ്മം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിലേക്കായി മേല്‍ത്തട്ടില്‍ നിന്ന് കമഴ്ത്തി തൂക്കിയിട്ട നിലയില്‍ അന്‍പതു മണ്‍കുടങ്ങള്‍ കാണാവുന്നതാണ്. വേദിയില്‍ നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങള്‍ കുറ്റമറ്റ നിലയില്‍ സദസ്യര്‍ക്കു അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നത് ഇവയാണ്. 

കുതിരയുടെ ആകൃതിയില്‍ നിരനിരയായി തെക്കു ഭാഗത്തായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുളള ശില്പങ്ങളുടെ സമുച്ചം കൊണ്ടാണ് ഈ പേര് നല്‍കിയത്.