അവാര്‍ഡുകള്‍


മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം

സര്‍ഗ്ഗാത്മക സാഹിത്യരംഗത്ത് പ്രാഗത്ഭ്യം തെളിയിച്ചവരെ ആദരിക്കുന്നതിനായി 2001-ത്തിലാണ് മാതൃഭൂമി സാഹിത്യപുരസ്കാരം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. 2 ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ പുരസ്കാരം. 

വര്‍ഷം   അവാര്‍ഡ് ജേതാക്കള്‍ 
 2001  തിക്കോടിയന്‍
 2002  എം.വി.ദേവന്‍
 2003  പാലാ നാരായണന്‍നായര്‍
 2004  ഒ.വി.വിജയന്‍
 2005  എം.ടി.വാസുദേവന്‍നായര്‍
 2006  എം.മുകുന്ദന്‍
 2007  അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിരി
 2008  കോവിലന്‍
 2009  പ്രൊഫ.വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി
 2010  ഡോ.സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട് 
 2011  ഡോ. എം. ലീലാവതി
 2012  ഡോ. പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
 2013  സുഗതകുമാരി
 2014  ടി. പത്മനാഭന്‍