ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങള്‍


ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങള്‍

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ വിഷ്ണുക്ഷേത്രം. അനന്തന്‍ എന്ന നാഗത്തിന്‍ മേല്‍ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണുവാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ. മീനമാസത്തില്‍ രോഹിണി കൊടികയറി അത്തം ആറാട്ടായും തുലാമാസത്തില്‍ അത്തം കൊടികയറി തിരുവോണം ആറാട്ടായും രണ്ട് ഉത്സവങ്ങള്‍. രണ്ടിനും ഭഗവാന്‍ ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്താണ് ആറാടുന്നത്.

പൈങ്കുനി ഉത്സവം
മീനമാസത്തില്‍ രോഹിണി നക്ഷത്ര ദിവസം കൊടികയറി അത്തം നക്ഷത്രദിവസം ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്ത് ആറാട്ടോടുകൂടി സമാപിക്കുന്ന പത്തുദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്നതാണ് പൈങ്കുനി ഉത്സവം. രോഹിണി നാളില്‍ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെയും തിരുവമ്പാടി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും കൊടിമരങ്ങളില്‍ കൊടി കയറ്റുന്നു. ഒമ്പതാം ദിവസമാണ് പള്ളിവേട്ട. താത്കാലികമായി നിര്‍മ്മിച്ച കിടങ്ങില്‍ ഒരു തേങ്ങ വച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മഹാരാജാവ് അത് അമ്പെയ്തു തകര്‍ക്കും. പത്താം ദിവസമാണ് ആറാട്ട്. ക്ഷേത്രത്തില്‍ രണ്ടു പ്രദക്ഷിണം വച്ചശേഷം വാഹനങ്ങള്‍ പടിഞ്ഞാറേനടയിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. വലിയ തമ്പുരാനും രാജകുടുംബത്തിലെ മറ്റു പുരുഷന്മാരും വാളും പരിചയും ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഭഗവാന് അകമ്പടി സേവിക്കും. പടിഞ്ഞാറേനടവഴി എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ 1001 കതിനവെടി മുഴങ്ങും. കടപ്പുറത്തെത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ തന്ത്രവിധിയനുസരിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങള്‍  ഇറക്കിവച്ച് പൂജകള്‍ നടത്തുന്നു. പിന്നീട് തന്ത്രി, മേല്‍ശാന്തി, കീഴ്ശാന്തി തുടങ്ങിയവരും രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും മൂന്നു പ്രാവശ്യം കടലില്‍ മുങ്ങുന്നു. പിന്നീട് കൊടിയിറക്കം.

അല്‍പ്പശി ഉത്സവം
തമിഴ് വര്‍ഷത്തിലെ അല്‍പ്പശി അഥവാ ഐപ്പശി എന്നാല്‍ മലയാള വര്‍ഷത്തിലെ തുലാമാസം. മീനമാസത്തിലെ ഉത്സവത്തിനുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും തുലാമാസത്തിലെ ഉത്സവത്തിനും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. തുലാമാസത്തില്‍ അത്തം കൊടികയറി തിരുവോണം ആറാട്ടായാണ് ഉത്സവം.