ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിലെ ആഘോഷങ്ങള്‍

 • പൂര്‍ണ്ണ കുംഭമേള
  20.09.2017
   
 • സന്യാസദീക്ഷ വാര്‍ഷികം
  30.09.2017
   
 • വിശ്വസാംസ്കാരിക ദിനം
  05.11.2017 
   
 • പൂജിതപീഠം സമര്‍പ്പണം
  22.02.2018 
   
 • നവജ്യോതിര്‍ ദിനം
  06.05.2018

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍
ദര്‍ശില്‍ ഭട്ട്
മൊബേല്‍: + 918111882397


സാംസ്‌കാരിക വാർത്തകൾ