കേരളീയ കഥകള്‍

1. അന്‍ഡോല്‍ ബാലകൃഷ്ണ പണിക്കര്‍ (പൂരക്കളി) 2000
2. പി.എം.ചാള്‍സ് (ചവിട്ടുനാടകം) 2001
3. പി.റ്റി.കേശവന്‍ എമ്പ്രാന്തിരി (തിടമ്പുനൃത്തം) 2001
4. ചിപ്പാര്‍ കൃഷ്ണയ്യ ബല്ല (യക്ഷഗാനം) 2002
5. എസ്.എ.ജമീല്‍ (മാപ്പിളപ്പാട്ട്) 2002
6. മാനീക് മാനകില്‍ (ചവിട്ടുനാടകം) 2002
7. വി.ബാലന്‍ (പൂതംകാളി) 2002
8. കെ.ദ്വാരക കൃഷ്ണന്‍ (കാണിയാര്‍കളി) 2003
9. ബക്കീര്‍ ഇടക്കഴിയൂര്‍ (അറമ്പനമുട്ട്) 2003
10. എ.ജി.നായര്‍ (യക്ഷഗാനം) 2004
11. കെ.ജി.സാദര്‍ (മാപ്പിളപ്പാട്ട്) 2004
12. മാത്തുക്കുട്ടി അസന്‍ (പരിചമുട്ടുകളി) 2004
13. കുര്യന്‍ ചാക്കോ (മാര്‍ഗ്ഗംകളി) 2005
14. പി.വി.കൃഷ്ണന്‍ അഞ്ചൂട്ടന്‍ നീലേശ്വരം (തെയ്യം) 2006
15. ഝാന്‍സി സെബാസ്റ്റ്യന്‍ തൃപ്പുണ്ണിത്തുറ (മാര്‍ഗ്ഗംകളി) 2006
16. കുറിച്ചി നടേശന്‍ (അര്‍ജ്ജുനനൃത്തം) 2007
17. ഇറാന്‍ജോളി മൂസ (മാപ്പിളപ്പാട്ട്) 2009
18. തമ്പി പയ്യപ്പിള്ളി (ചവിട്ടുനാടകം) 2011
19. ശ്രീധരന്‍ ആശാന്‍ (കാക്കരിശ്ശി നാടകം) 2011
20. ബ്രിട്ടോ വിന്‍സന്റ് (ചവിട്ടുനാടകം) 2013
21. വൈക്കം സജീവ്, മധു ഗോപിനാഥ് (നടനകല) 2013
22. കുഞ്ഞിരാമന്‍ വൈദ്യന്‍ (തെയ്യം) 2014
23. പുതുമന ഗോവിന്ദന്‍ നമ്പൂതിരി (തിടമ്പു നൃത്തം) 2014