കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്


കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി യുവപുരസ്കാരം (മലയാളം)

 

വര്‍ഷം  രചയിതാവ് കൃതി  
 2011   സുസ്‌മേഷ് ചന്ദ്രോത്ത്   മരണവിദ്യാലയം 
 2012  ലോപ   പരസ്പരം  
 2013  പി.വി. ഷാജികുമാര്‍   വെള്ളരിപ്പാടം 
 2014   ഇന്ദുമേനോന്‍  ചുംബനശബ്ദതാരാവലി